Kluczowe wskaźniki efektywności KPI

(Key Performance Indicators)

Nie ma alternatywy! Każdy proces, nad którym chcemy mieć kontrolę musi zostać obudowany miernikami. Key Performance Indicators na trwałe wpisały się w praktykę zarządzania organizacjami. Kluczowe wskaźniki efektywności tworzone są w każdym obszarze – nawet tam, gdzie „na pierwszy rzut oka” nie mają zastosowania.

  • Co jednak sprawia, że wskaźniki efektywności stają się „kluczowe”?
  • W jaki sposób cele organizacji wspierać doborem właściwych mierników efektywności?
  • Jak wiele wskaźników jest zbyt wiele? A ile „w sam raz”?
  • Jak zadbać, aby narzędzia pomiarowe nie stały się ważniejsze niż monitorowane procesy i ich cele?
  • W jaki sposób współczesne narzędzia informatyczne wspierają filozofię KPI i ich wizualizację?
  • Jak sprawić, że KPI wchodzą w krwiobieg organizacji i stają się częścią jej kultury?

Pytań na pewno jest więcej. W końcu Key Performance Indicators to materia złożona, żeby nie powiedzieć nomen omen „kluczowa”. Dlatego właśnie z kluczowych wskaźników efektywności uczyniliśmy oś programową kolejnego, trzeciego FORUM NOWOCZESNEGO CONTROLLINGU.

4
3

Dlaczego nie powinno zabraknąć Państwa na tegorocznej edycji Forum Nowoczesnego Controllingu?

  • Wyłącznie praktyka – do udziału w Forum zapraszamy prelegentów, którzy na co dzień zmagają się z problemami wdrożeniowymi w organizacjach
  • Nie tylko inspiracje – wystąpienia naszych prelegentów ilustrowane będą studiami przypadków i przeglądem najlepszych praktyk
  • Nowa, interaktywna formuła – zaplanowaliśmy szereg grup dyskusyjnych, które w formule „round table” umożliwią nie tylko bezpośredni kontakt z prelegentami, ale także bezpośrednie rozmowy z innymi uczestnikami
  • Równowaga merytoryczna – pomiędzy strategicznymi a operacyjnymi aspektami zarządzania efektywnością procesów zarządzania organizacjami

III Forum Nowoczesnego Controllingu

WARSZAWA - 13-14 października 2016

Koszt udziału jednej osoby

dla prenumeratorów* 1290 zł netto

cena regularna 1490 zł netto

Więcej osób

5% za zgłoszenie 2-3 osób z jednej firmy

10% za zgłoszenie powyżej 3 osób z jednej firmy

UWAGA: rabaty nie łączą się

Dla prenumeratorów

Aktywni prenumeratorzy czasopism Wydawnictwa są uprawnieni do ceny specjalnej

1290 zł netto / osoba

Program

Dzień 1: Strategie

Cele strategiczne i efektywność operacyjna funkcji zakupów w spółkach – jak definiować KPI?

Standard raportu kapitału intelektualnego prezentujący pełną wartość przedsiębiorstwa

Key Performance Indicators w obszarze zarządzania zakupami – skąd brać dane, jak mierzyć, analizować i raportować wyniki zakupów

ROUND TABLES – interaktywne spotkanie z prelegentami, grupy dyskusyjne

Pułapki przy wdrożeniu BI – jak ich uniknąć

ERP, Big Data, Business Intelligence – koszty versus korzyści – jak mierzyć, jak liczyć

Zarządzanie poziomem świadczonych usług w małych i średnich przedsiębiorstwach wg ITIL na przykładzie procesu zarządzania zmianą

ROUND TABLES – interaktywne spotkanie z prelegentami, grupy dyskusyjne

Dzień 2: Narzędzia

Skuteczne metody wizualizacji danych w Controllingu

Wdrażam Business Intelligence i nie zawaham się jej użyć! Najlepsze praktyki wdrożeniowe

Efektywne i efektowne metody prezentacji KPI – nowoczesne narzędzia wizualizacji danych

Praktyczne przykłady obniżania kosztów poprzez rozwiązania Cloud Computing

ROUND TABLES – interaktywne spotkanie z prelegentami, grupy dyskusyjne

Zarządzanie procesowe versus zarządzanie działalnością. Jak proces burzy silosy informacyjne przy pomocy KPI

Prowadzący

Wojciech Próchnicki

Dyrektor finansowy w grupie nazwa.pl. Redaktor naczelny magazynu „Informacja Zarządcza” oraz redaktor prowadzący magazynu „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”. Trener z dużym doświadczeniem jako konsultant systemów controllingowych oraz budżetowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Autor publikacji na temat zastosowania MsExcel w controllingu, analizie i księgowości.

Prelegenci

Arkadiusz Zalewski

Doświadczony manager, Doradca strategiczny Zarządów Firm, Członek Rad Nadzorczych, Specjalista w zakresie kreowania kapitału intelektualnego i innowacji realizujący liczne projekty naprawcze oparte o wypracowanie strategii oraz wdrożenie rozwiązań biznesowych wspierających zarząd. Prezes Zarządu firmy Business Service Sp. z o.o., której misją od lat jest kreowanie kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, adekwatnie do realizowanych celów strategicznych realizowanych w procesie zarządzania. Twórca autorskiej metodyki pomiaru Kapitału intelektualnego, pozwalającej identyfikować i wyceniać aktywa niematerialne przedsiębiorstwa oraz kreować ich wartość w perspektywie długoterminowej.

p_zalewski

Piotr Janczyk

Prezes Bilander Group. Twórca oprogramowania Binocle. Kieruje zespołem specjalistów tworzących światowej klasy rozwiązania Business Intelligence oraz pełni rolę konsultanta biznesowego. Dzięki wieloletniej pracy z danymi jest ekspertem w zakresie integracji danych i analiz zarządczych. Przekształca cele biznesowe w konkretne narzędzia, technologie i strategie, które budują kompetencje analityczne firm.

p_janczyk

Marcin Ignaczak

Trener i konsultant z bogatym, ponad 12 letnim doświadczeniem w budowaniu i zarządzaniu procesami wspierającymi działy IT. Swoją przygodę rozpoczął od wsparcia technicznego oraz programowania dużych central telefonicznych, systemów IVR, jak również projektowania rozwiązań dla call centers, równolegle budując i zarządzając centrum obsługi użytkowników. Pracował jako konsultant tworząc rozwiązania dla projektów dotyczących zarządzania usługami, oraz ich dostępnością i pojemnością, wdrażania procesów z zakresu zarządzania incydentem, problemem i zmianą. Zarządzał zmianą dla globalnych liderów IT (HP, BT) oraz procesem obsługi poważnych incydentów (BT, Schneider Electric). Prowadził wdrożenia dla europejskich banków (Raiffeisen Bank), firm wydobywczych (Seadrill), przemysłu energetycznego (Hydroone, UKPN), a także globalnych liderów rynku teleinformatycznego (Nokia).Specjalizuje się w budowaniu i zarządzaniu kompetencjami w IT, optymalizacji procesów IT, oraz zarządzaniu zmianami organizacyjnymi w IT. Posiada certyfikat ITIL Expert oraz Prince2 Practitioner.

p_ignaczak

Radosław Kozieja

Wiceprezes zarządu i dyrektor Codec Polska. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w wykorzystaniu systemów informatycznych do wspierania zarządzania największymi firmami. Od dziewiętnastu lat pracuje w grupie Codec, a od roku 1999 zarządza jej polskim oddziałem. Zajmował się zagadnieniami związanymi z praktycznym wspomaganiem podejmowania decyzji, controllingu, finansów oraz zarządzania m.in. przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz systemów analitycznych. Z problematyką zastosowań Performance Management i Business Intelligence związany od początku kariery zawodowej. Uczestniczył i prowadził projekty konsultingowe oraz wdrożenia systemów Performance Management i Business Intelligence w Polsce i Irlandii. Absolwent Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

p_kozieja

Paweł Musiał

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 14 lat specjalizacji w systemach informatycznych dla biznesu. Od 2001 roku zajmuje się doradzaniem Klientom w zakresie systemów wspomagających controlling. Certyfikowany członek międzynarodowego stowarzyszenia praktyków controllingu ICV, członek zarządu koła ICV Warszawa, prelegent wielu konferencji z zakresu koncepcji i narzędzi w controllingu. Autor artykułów publikowanych w prasie fachowej (m.in. „Controlling i Zarządzanie”). Jako Partner w Controlling Systems Sp. z o.o. uczestniczył w wielu projektach, prowadzonych przez Firmę. Obecnie odpowiada m.in. za rozwój narzędzi i koncepcji controllingowych, wspomaga controllerów łącząc „miękkie” i „twarde” elementy zarządzania.

p_musial

Marek Gronowski

Kierownik Produktu serwery.pl; doświadczony procesowiec i project manager, w nazwa.pl. Buduje rozwiązania Iaas i serwery dedykowane.

Michał Syga

Kierownik Wdrożeń w Marketplanet. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał kierując projektami restrukturyzacyjno-wdrożeniowymi w spółkach takich jak KGHM Polska Miedź S.A., Konsalnet Holding, ZGH Bolesław, mBank czy Urząd Miasta Warszawa. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Certyfikowany Członek Chartered Institute of Purchasing and Supply.

p_syga

Patrycja Ptaszek-Strączyńska

Dyrektor ds. Finansów Macrologic SA. Ekspert ds. inwestor relations. Z Macrologic SA związana od 20 lat. Członek Zarządu Macrologic S.A. w latach 2003-2012. Ukończyła studia doktoranckie w zakresie finansów w warszawskiej SGH. Posiada dyplom MBA w Thames Valley University w Londynie.

Jarosław Poręba

Ekspert w dziedzinie rozwiązań cloud computing do analityk biznesowych, planowania, zarządzania finansami i logistyką. Doradca w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Doświadczenie zdobył pracując na różnych stanowiskach w międzynarodowych firmach IT oraz doradztwa biznesowego. Od 2007 roku pracuje w Oracle Polska na stanowisku Głównego konsultanta ds. sprzedaży systemów EPM i ERP w regionie Europy Środkowej i Południowej. Odpowiada m.in. za projektowanie biznesowych rozwiązań chmurowych i tradycyjnych w obszarze ERP i EPM.

Jarosław Nowakowski

Konsultant systemów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem w firmie Oracle Polska z bogatym doświadczeniem we wdrożeniach systemów finansowych (ERP) i wsparcia sprzedaży (CRM) w największych firmach w sektorze telekomunikacyjnym i sektorze publicznym jako konsultant wdrożeniowy i architekt systemu. Ukończył studia w zakresie informatyki gospodarczej. Obecnie odpowiada za wsparcie sprzedaży narzędzi wspierających procesy budżetowania, konsolidacji finansowej, modelowania finansowego i analizy rentowności – Oracle Hyperion – doradzając klientom jak usprawnić procesy biznesowe z wykorzystaniem dostępnych dzisiaj narzędzi informatycznych. Wielki entuzjasta nowego modelu wdrożeń systemów wspierających przedsiębiorstwo opartego Chmurę, oraz korzyści jakie niesie on dla klientów tych rozwiązań.

Jan Karasek

Przez ponad 20 lat, w tym od 2006 roku w KPMG w Polsce, odpowiada za projekty konsultingowe i strategiczne, budowę nowych jednostek i struktur organizacyjnych, zarządzanie operacyjne i wdrażanie usprawnień efektywności działania przedsiębiorstw. Posiada również wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym przedsiębiorstwami z polskich i międzynarodowych grup kapitałowych. Wcześniej m.in. pracował jako Dyrektor Strategii i Rozwoju w przedsiębiorstwie dostarczającym usługi doradcze w obszarze Sourcing & Procurement oraz zaawansowane rozwiązania IT usprawniające współpracę pomiędzy firmą i jej dostawcami (eProcurement, aukcje elektroniczne, elektroniczna wymiana danych, eRFX). Jan kieruje rozwojem i pracami zespołu doradztwa zakupowego i w imieniu KPMG inicjował utworzenie Forum Zakupów Strategicznych w Polsce.

Katarzyna Cichoń

Doświadczenie w zakresie optymalizacji funkcji zakupowych budowała, realizując ponad 40 projektów zakupowych poświęconych tworzeniu organizacji zakupowych, zwiększaniu efektywności procesów wewnętrznych, wdrażaniu narzędzi zakupowych, a także opracowywaniu i wdrażaniu strategii zarządzania kategoriami. Wspierała zarówno podmioty publiczne, objęte reżimem PZP, jak i prywatne, wypracowując trwałe usprawnienia obszaru zakupów i wymierne oszczędności kosztowe. W ramach realizowanych projektów prowadziła programy szkoleniowe zarówno dla pracowników działów zakupów, jak i kluczowych klientów wewnętrznych w organizacjach. Jest przedstawicielem globalnego Centrum Kompetencji KPMG dla obszaru zakupów strategicznych w Polsce.

Piotr Reszka

Absolwent Inżynierii Oprogramowania PW. 120 przeprowadzonych wdrożeń Tableau w ciągu 4 ostatnich lat w różnych branżach. Kilkanaście lat w biznesie BI/ERP/Workflow, w Polsce i USA. Specjalista metodyk wizualizacji danych, autor polskiego bloga Tableau. “Jak większość analityków poszukiwałem rozwiązań pozwalających skupić się na potrzebach biznesowych a nie technologii. Wtedy odkryłem moc analizy i wizualizacji w narzędziach takich jak Tableau dzięki którym praca z danymi jest przyjemniejsza i pozwala na szybkie wyciąganie wniosków oraz podejmowanie właściwych decyzji zmieniających biznes. Moją pasją jest robotyka i astrofizyka ale zasypiając, liczę owce używając Count Distinct…”

p_reszka

Wkrótce podamy pozostałych prelegentów

Rejestracja

Proszę, określić sposób zgłoszenia uczestnictwa:

FAX       ON-LINE

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Buy now

Organizatorzy

Partnerzy strategiczni

Partnerzy wspierający

Parnterzy merytoryczni