Koszty pod kontrolą

Świadomość kosztowa to jeden z kluczowych czynników powodzenia przedsiębiorstwa. Rachunek kosztów pomaga ustalić rentowność produktów, zweryfikować odchylenia między budżetem a jego realizacją czy wykryć wolne rezerwy. Właściwa klasyfikacja kosztów warunkuje właściwe ustalenie wyniku finansowego i pomaga efektywnie zarządzać organizacją.

O tym, gdzie szukać „niewidzialnego dla radarów” opowiedzą najlepsi specjaliści na rynku, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem procesów i narzędzi optymalizacyjnych.

Nasza konferencja to miejsce i czas spotkań specjalistów:

 • controllerów,
 • dyrektorów finansowych,
 • głównych księgowych,
 • audytorów,
 • biegłych rewidentów,
 • doradców podatkowych
 • prezesów i właścicieli firm
 • członków rad nadzorczych i zarządów
 • pracowników działów planowania, finansowych, ekonomicznych,

nastawionych na rozwój i sukces zawodowy, ciekawych nowoczesnych rozwiązań i otwartych na doświadczenia zawodowe innych.

3
4

Forum to wydarzenie stworzone przez praktyków dla praktyków, których celem jest wymiana doświadczeń i spotkanie partnerów do współpracy.

 • 2 intensywne dni, wypełnione case studies
 • Unikalna platforma wymiany doświadczeń,
 • Inspiracje do natychmiastowego zastosowania w praktyce.

Forum Nowoczesnego Controllingu

WARSZAWA - 8-9 października 2015

Koszt udziału jednej osoby

do 31 sierpnia 1290 zł netto

1490 zł netto – cena zawiera e-prenumeratę dwumiesięcznika Finansów i Controllingu

Więcej osób

5% za zgłoszenie 2-3 osób z jednej firmy

10% za zgłoszenie powyżej 3 osób z jednej firmy

UWAGA: rabaty nie łączą się

Dla prenumeratorów

„Finansów i Controllingu” oraz „Controllingu i Rachunkowości Zarządczej”

Cena specjalna980 zł netto

Program

Dzień 1: Wdrożenia i rezultaty

Shared Services Center (SSC) – praktyczne przykłady optymalizacji kosztów działań

 • Konsolidacja i standaryzacja jako droga zwiększania produktywności
 • SSC jako element podnoszenia wydajności – jak przebiega proces zbierania informacji na podstawie, których można bardzo konkretnie wycenić każdą usługę
 • Scentralizowany i zdecentralizowany charakter procesów konsolidacji i standaryzacji
 • Zbieranie danych źródłowych i metody wyceny usług
 • Ustanowienie adekwatnych KPI i ich wpływ na racjonalizację decyzji biznesowych
 • Optymalizacja kosztów jako kontrybucja do wartości biznesu
 • Global Process Model i Lean Six Sigma w SSC jako ogniwo procesu biznesowego

Efektywność zarządzania kosztami – skuteczne narzędzia w służbie controllingu

 • Dobre praktyki budżetowania
 • Efektywne mechanizmy kontroli z wykorzystaniem budżetów
 • Przegląd narzędzi dostępnych służbom controllingowym
 • Wielowymiarowa analiza kosztów
 • Analiza odchyleń i wewnętrzny benchmarking.

Wdrażanie zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RCA) w przedsiębiorstwach usługowych – praktyczne doświadczenia z wdrożeń na gruncie polskim

 • Istota zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RCA) oraz porównanie zastosowań i założeń z amerykańskim Activity Based Costing (ABC) oraz niemieckim Grenzplankostenrechnung (GPK)
 • Przesłanki wdrożenia koncepcji ZPRK/RCA w przedsiębiorstwach usługowych – przegląd problemów z kalkulacją kosztów usług
 • Doświadczenia z wdrażania ZPRK/RCA – CASE STUDIES
  • doświadczenia wdrożeniowe ZPRK/RCA w przedsiębiorstwach usługowych
  • identyfikacja „wąskich gardeł” procesów wdrożeniowych
 • Kluczowe czynniki sukcesu wdrażania zaawansowanych rachunków kosztów
  • zaawansowane koncepcje rachunku kosztów
  • opór organizacyjny i problemy technologiczne
  • metody zwiększania skuteczności procesów wdrożeniowych

Jedna firma – dwa światy: konsolidacja procesów planistycznych przy użyciu narzędzi Business Intelligence na przykładzie firmy z sektora wydobywczego (Jastrzębska Spółka Węglowa)

 • Dekalog dobrych praktyk na przykładzie standardów stosowanych w JSW, czyli w jaki sposób controller wspiera pracę CFO w zakresie strategicznych procesów decyzyjnych i zapewnienia kluczowych informacji biznesowych
 • Planowanie w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym przed wdrożeniem BI
 • Automatyzacja i optymalizacja procesu raportowania
 • Budżet oparty o strukturę organizacyjną
 • Koordynacja procesu tworzenia planów budżetowych
 • Oracle Bussiness Intelligence – CASE STUDY – wdrożenie systemu planowania jako pomoc w ujednolicaniu danych źródłowych

Wielowymiarowa analiza kosztów kanałów dystrybucji na przykładzie firmy Plastic Group

 • komu i czemu służy controlling w firmie oraz jak przebiegały prace nad wdrożeniem controllingu
 • analiza kosztów za pomocą systemu BI: Marża na sprzedaży to nie wszystko – Jak uchwycić koszty usług towarzyszących (np. transport, czy kompletacja?), Jak zbadać rzeczywisty koszt obsługi poszczególnych kanałów dystrybucji/ Klientów? Jaka to się ma do struktury zamówień? Jak kształtować sprzedaż mając wiedzę o rentowności kanałów dystrybucji?

Wdrożenie controllingu oraz narzędzi controllingu w PKP SA.

 • Planowanie przychodów oraz kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami
 • Planowanie kosztów działalności ogólnozakładowej, kosztów projektów oraz zakupów inwestycyjnych
 • Koordynacja procesu planowania
 • Portal informacyjny jako sposób na zwiększenie efektywności zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa
 • Hurtownia danych jako podstawowe narzędzie pracy controllera, umożliwiające dostęp do aktualnych, zintegrowanych oraz przekrojowych informacji

Dzień 2: Inspiracje

Percepcja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym – czy wysoki koszt jest zawsze zły?

 • Różnice w podejściu do zagadnienia kosztów – o tym kiedy niski koszt nie jest dobry, a wysoki nie jest zły
 • Koszty jako niezbędne inwestycje
 • Koszty „luksusowe” do natychmiastowej redukcji
 • Koszt jako element rozwoju produktu
 • Źródła pozyskiwania istotnych informacji na temat kosztów
 • Wykorzystywanie i przetwarzanie informacji o kosztach w służbie zarządów

Chmura i jej wpływ na realne obniżenie kosztów działania

 • Konkurencyjność rozwiązań w chmurze – ile potrzeba czasu na migrację danych i procesów w chmurę? Ile trwały najszybsze wdrożenia Google Apps?
 • Czy możliwe jest pełne bezpieczeństwo danych
 • Narzędzia Google w analizie danych finansowych nie tylko dla małych przedsiębiorców – w jaki sposób wykorzystać Google do analiz Big Data
 • Dziesięć zasad wyboru dostawcy rozwiązań w chmurze
 • Szacunek obniżki kosztów infrastruktury po przeniesieniu jej do chmury (Total Cost of Ownership)

Continuous Improvement – filozofia zwiększania konkurencyjności

 • Określanie źródeł marnotrawstwa, czyli jak uzyskać wyższy wskaźnik rotacji gotówki i korzystniejszy cash-flow
 • Różnice między klasycznym, a szczupłym systemem zarządzania – co sprawia, że jedne firmy doskonalą się szybciej niż inne
 • Value Steam Mapping – w jaki sposób wykonać mapę wartości i jak wpływa ona na optymalizację procesów i redukcję kosztów?

Tooling jako metoda optymalizacji podatkowej

 • Pojęcie i istota umów toolingowych – przedmiot umowy i jej najważniejsze zapisy
 • Najem, dzierżawa, leasing… a umowy toolowe
 • Korzyści dla podatku VAT – data powstania obodatowania, prawo odliczenia VAT,
 • Transakcje wewnątrzwspólnotowe – przemieszczenia wewnątrz przedsiębiorstwa, usługi z pomocą umowy toolowej, WNT, WDT,
 • Rozliczanie kosztów podatkowych i odpisów amortyzacyjnych, CASE STUDY – rozliczanie VAT, transakcje wewnątrzwspólnotowe i koszty podatkowe

Prelegenci

Agnieszka Kwiatkowska

Lean Six Sigma Manager; Delivery Excellence, Capgemini Poland, certyfikowany specjalista do spraw ciągłego doskonalenia (Contiunous Improvement – CI), odpowiedzialna za transformacje procesów biznesowych w oparciu o metody Lean i SixSigma – zarówno dla istniejących klientów Capgemini Polska – BPO, jak również dla potencjalnych klientów przy due diligence projektów. Ma ponad ośmioletnie doświadczenie w pracy z procesami finansowo-księgowymi, pełniąc wcześniej role lidera dla zespołu odpowiedzialnego za Księgę Główną oraz Dział Należności.

p_kwiatkowska

Marek Rulak

Business Development Manager w Codec Polska. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w obszarze systemów wspierających Zarządzanie Efektywnością Organizacji (EPM), Business Intelligence, konsolidacji finansowej, modelowania strategicznego i controllingu. W swojej pracy łączy kompetencje biznesowe oraz wiedzę techniczną. Pracował zarówno po stronie Klienta, odpowiadając w dziale controllingu PTK Centertel za rozwój systemu raportowo-analitycznego, jak również, jako konsultant, kierownik lub partner projektów dla takich firm jak: PKO BP, Orange, T-Mobile, Bakoma, Wyborowa, Absolut, BOŚ. Ukończył programy CIMA (certyfikat ACMA), PMP, absolwent Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych oraz Executive MBA na Université du Québec à Montréal.

p_mr

Tomasz M. Zieliński

Prezes Zarządu ABC Akademia Sp. z o.o. – lidera wdrożeń ZPRK/RCA w Polsce, doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ekspert w zakresie systemów controllingowych do zarządzania kosztami i rentownością, autor koncepcji Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów wdrażanego w przedsiębiorstwach takich jak: ORLEN Laboratorium, Energa Obrót, Electrolux, FirstData Poland (Polcard), Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Spomlek, Kupiec i inne, wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Łódzkim oraz firm szkoleniowych.

p_tmz

Jacek Pytel

Dyrektor biura controllingu w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, odpowiedzialny za poprawę efektywności w spółkach sektora węgla kamiennego (część dotycząca JSW SA – realizacja z Roland Berger), program restrukturyzacji GK JSW i zapewnienia płynności (realizacja z BCG); wdrożenie skonsolidowanego planowania w GK JSW (realizacja z PwC), nadzór nad wdrożeniem Hyperion Planning w JSW SA oraz Oracle Business Intelligence (realizacja z Oracle Polska).

p_pytel

Witold Kilijański

Partner i współzałożyciel CONTROLLING SYSTEMS, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (dyplom w 1995 z wyróżnieniem), od 1995 zawodowo zajmuje się oprogramowaniem dla przedsiębiorstw – początkowo systemami typu ERP i HR. W latach 1995 – 2002 w TETA SA pracując kolejno jako handlowiec, dyrektor marketingu, dyrektor ds. strategii, członek zarządu. Od 2002 partner i współzałożyciel CONTROLLING SYSTEMS. Klientami firmy są m.in.: PLASTICS GROUP, NEUCA SA, POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SA, INCO VERITAS, ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA, TVN SA, MPWiK WARSZAWA, czy PWC POLSKA.

p_wk

Andrzej Dacka

absolwent informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim, od przeszło siedmiu lat dyrektor ds. controllingu w firmie Plastics Group.

dacka

Arkadiusz Burnos

ekspert w zakresie zarządzania operacyjnego, produkcji i utrzymania ruchu. Z BalticBerg Consulting związany od 2008 roku. Uczestnik licznych przedsięwzięć w krajach Europy Zachodniej i Środkowej jako konsultant/ekspert w projektach związanych z działami produkcyjnymi, technicznymi i utrzymaniem ruchu. Posiada doświadczenie zawodowe oraz doradcze w takich firmach jak: Grupa LOTOS (Polska), Grupa Azoty (Polska), Vergalle NV (Belgia), Bentley Systems (USA / Irlandia / Polska), Indesit (Włochy / Polska),) ANIMEX S.A. (Polska), BALTRADER Schifffahrt Hamburg (Niemcy / Dania / Islandia), CERN (Szwajcaria / Francja). Jest także menedżerem projektu prowadzonego przez BalticBerg Consulting w Europejskim Centrum Badań Nuklearnych w Genewie (CERN).

p_ap

Piotr Wieczorek

Team builder i kreator wielu kampanii sprzedażowych, wykorzystujący dane i cyfrowe narzędzia do budowania skalowalnych biznesów, kreatywny sprzedawca. Spędza wiele czasu na poznawaniu biznesów i klientów, w poszukiwaniu nowych idei i pomysłów. Obecnie CEO we Fly on the Cloud, firmie pomagającej odkrywać wolność, mobilność, nowy sposób życia i pracy, dzięki rozwiązaniom cloudowym.

p_pw

Wojciech Próchnicki

Ukończył studia w zakresie zarządzanie i marketing; zarządzanie i inżynieria produkcji; rachunkowość i finanse; nadzór, kontrola i audyt w gospodarce i administracji. Obecnie controller finansowy w firmie nazwa.pl. Trener specjalizujący się w tematyce: controlling, zastosowanie Excela, Accessa, SQL oraz VBA w usprawnieniu procesów biznesowych w firmie oraz zautomatyzowaniu pracy działów controllingowych i finansowych. Posiada doświadczenie jako konsultant systemów controllingowych oraz budżetowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Autor podręczników „Zastosowanie Excela w pracy analityka finansowego, specjalisty ds. controllingu i analityka sprzedaży” i „Kontroling sprzedażowy w Excelu”.

p_wp

Piotr Szulczewski

Analityk serwisów PIT.pl oraz Bankier, specjalista ds. podatkowych, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, związany z rynkiem e-commerce, autor poradników dla przedsiębiorców na stronie VAT.pl, współpracujący z kancelariami doradztwa podatkowego oraz wydawnictwami branżowymi. Autor licznych publikacji i komentarzy ukazujących się w mediach elektronicznych oraz drukowanych (m.in. „Rzeczpospolita”, „Moja Firma”, „Rachunkowość dla Praktyków”). Szkolący oraz aktywnie uczestniczący w branży prawno-podatkowej. Na stałe związany z portalami: PIT.pl, VAT.pl i Bankier oraz Allegro.

p_ps

Daniel Wójcik

Dyrektor ds. finansowej kontroli projektów i zarządzania nieruchomościami, GRUPA INCO SA. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa finansowego, zarządzaniu projektami i prowadzeniu analiz ekonomicznych. W myśl zasady że „w biznesie to nie więksi pokonują mniejszych tylko szybsi wolniejszych” w praktyce poszukuje nowatorskich podejść takich jak: zarządzanie wartością (EVA), zrównoważona karta wyników, techniki data mining i wykorzystanie SQL w celu pozyskania informacji dającej przewagę konkurencyjną. Posiada tytuł MBA.

p_dw

Rafał Zborowski

Dyrektor Departamentu controlingu i Reorganizacji w PKP Polskie Koleje Państwowe SA. Doświadczony menadżer i controller finansowy z dogłębną znajomością funkcjonowania obszaru finansów i controllingu w przedsiębiorstwach o złożonych strukturach i procesach gospodarczych. Ponad 15 lat doświadczenia w zakresie optymalizacji i nadzoru procesów planowania wydatków oraz opracowywania analiz biznesowych, w tym optymalizacji kapitału obrotowego. Doświadczenie zawodowe w takich firmach jak: Grupa PGE, Polkomtel SA. Absolwent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył program CIMA – Management Level.

Artur Raciniewski

Kierownik Działu Konsultingu Business Intelligence w firmie Domdata – polskiego producenta systemów BI, Workflow, CRM, BPM. Ponad 11 lat doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań informatycznych w obszarze controllingu oraz analityki biznesowej. Konsultant wiodący oraz kierownik projektu w wielu przedsięwzięciach analitycznych oraz wdrożeniowych. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Politechniki Poznańskiej. Certyfikowany kierownik projektów (PRINCE 2 Practitioner). Klientami firmy są m.in.: PKP SA, Santander Consumer Bank, mBank SA, EDF Polska SA , Landesbausparkassen IT (Niemcy).

p_raciniewski

Rejestracja

Proszę, określić sposób zgłoszenia uczestnictwa:

FAX       ON-LINE

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Buy now

Organizatorzy

Partnerzy Strategiczni

Partnerzy

Patroni medialni