Szczególnym zainteresowaniem dyrektorów finansowych, analityków, contro llerów staje się obszar sprzedaży. Szefowie sprzedaży bowiem, działając „na pierwszej linii frontu” rynkowego, są głównym odbiorcą strategicznie i operacyjnie istotnej informacji.