Przeciążenie informacją (information overload) potrafi skutecznie zablokować lub znacząco opóźnić procesy decyzyjne. W obliczu wymogów wysokokonkurencyjnego otoczenia sytuacja, w której zmagać się trzeba z ogromem informacji historycznej, planami analitycznymi, niezliczonymi raportami – jest nie do zaakceptowania.